Co nezapomenout v kupní smlouvě?

Co nezapomenout v kupní smlouvě?

Před podpisem kupní smlouvy si určitě zkontrolujte, že obsahuje všechny důležité náležitosti. Náležitostí kupní smlouvy je mnoho. Vybereme tedy alespoň ty nejdůležitější.  Kdo prodává a kdo kupuje Každá kupní smlouva musí obsahovat identifikaci kupujícího a prodávajícího. Specifikováno musí být celé jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště podle občanského průkazu. V případě, že kupní[…]