Průkaz energetické náročnosti budov

Od začátku července 2015 platí nová pravidla pro průkazy energetické náročnosti budov. Kdo se bez průkazu energetické náročnosti neobejde?

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) vyhodnocuje energetickou náročnost budovy, vyčísluje spotřebovávanou energii při běžném provozu, obdobně jako je energetický štítek třeba na ledničce, a řadí pak budovy do třídy energetické náročnosti: od A (nejúspornější) do G (energeticky nejnáročnější, tudíž na provoz nejdražší).

PRO KOHO JE PRŮKAZ POVINNÝ

Povinně si ho musí obstarat stavitelé a vlastníci všech novostaveb. A také každý, kdo stávající nemovitost jako celek pronajímá, prodává nebo ji výrazněji renovuje. Výraznější renovací se rozumí renovace alespoň 25 procent celkové plochy obálky budovy – tedy zateplení, výměna oken, střechy, dveří a podobně.

Podpis smlouvy o pronájmu či prodeji nemovitosti je podle zákona možný jen v případě, že si předem obstaráte průkaz energetické náročnosti. Jinak hrozí prodejci či pronajímateli až stotisícová pokuta, právnickým osobám dokonce až dvousettisícová.

Pokud se chystáte stavět či přestavovat, musíte si štítek zajistit dřív, než zažádáte o stavební povolení – průkaz se přikládá k žádosti nebo k ohlášení stavby.

Když jde jen o ucelenou část nemovitosti, typicky byt v bytovém domě, je průkaz potřebný jen při jeho prodeji. Posuzuje se ale celková energetická náročnost budovy, nikoli pouze bytové jednotky – podrobněji k tomu níž.

K pronájmu bytu budete průkaz energetické náročnosti potřebovat od ledna 2016. Opět se bude posuzovat energetická náročnost celé budovy, nikoli jen spotřeba bytu.

VÝJIMKY

KDY PRŮKAZ NEPOTŘEBUJETE

Průkaz energetické náročnosti nepotřebujete, když jde o:

  • budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m²
  • budovu určenou pro bohoslužby a náboženské účely
  • památkovou budovu
  • průmyslovou nebo zemědělskou budovu s roční spotřebou do 700 GJ
  • stavbu pro rodinnou rekreaci

ZMĚNY A UPŘESNĚNÍ 2015

Od července 2015 platí ještě několik novinek a upřesnění dřívějších pravidel:

– Staré domy bez průkazu

Domy postavené před rokem 1947, které od té doby neprošly zásadní rekonstrukcí, při prodeji (ani pronájmu) energetický průkaz mít nemusí v případě, že se tak kupující a prodávající písemně dohodnou. Stavba automaticky spadne do nejhorší energetické třídy (G).

– Bytové domy: průkaz nepotřebují, dokud se některý byt neprodává

Majitelé a správci bytových domů a administrativních budov si průkaz energetické náročnosti plošně a povinně opatřovat nemusí. Nepotřebují ho do chvíle, než se bude některá z jednotek domu (typicky byt) prodávat. Pak už průkaz nezbytný je.

(Výjimkou jsou družstevní byty, na které se povinnost nevztahuje – nejde totiž o prodej, ale převod práva k užívání. Při pronájmu jde z hlediska zákona o podnájem. Průkaz tudíž není nutný.)

Postup? Vlastník bytu musí písemně vyzvat společenství vlastníků jednotek o vystavění ověřené kopie průkazu na dům. Když ho ani po písemné žádosti neobdrží, může průkaz energetické náročnosti nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední tři roky, ale než majitel bytu průkaz dostane, musí v případných inzerátech, kde byt nabízí k prodeji, uvádět nejhorší energetickou třídu G.

Od ledna tohoto roku bude třeba energetický průkaz i při pronájmu bytu nebo kanceláře.

– Chaty a chalupy: přesnější pravidla, kdy je štítek třeba

Budova určená pro rekreaci, tedy typicky chata nebo chalupa, nemusí mít průkaz energetické náročnosti, když je užívaná jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než čtvrtina spotřeby, kterou by objekt měl při celoročním obývání.