7 tipů jak na hypotéku

7 praktických rad jak správně vybrat a nastavit hypotéku. O tom, že to není jednoduché není pochyb. Rozhodli jsme se proto přinést několik snadných rad čeho se vyvarovat, co si pohlídat a zkrátka- na co si dát pozor…

1. VŠE SI V KLIDU NAPLÁNUJTE

Než začnete hledat nové bydlení, prověřte si Vaše finanční možnosti. To, zda si můžete hypotéku opravdu dovolit zjistíte prozkoumání příjmů a výdajů Vaší domácnosti.

Hypotéka je dlouhodobý závazek a s tím je třeba počítat. Nejde jen o splátku hypotéky. Uvědomte si, že s bydlením jsou svázány také další náklady jako energie, pojištění nemovitosti apod. Dopředu si vytvořte dostatečnou finanční rezervu– ideálně vevýši, která odpovídá výdajům 3 – 4 měsíců domácnosti.

2. DŮVĚŘUJTE SVÉ DOMOVSKÉ BANCE, ALE PROVĚŘTE SI I DALŠÍ MOŽNOSTI!

Vaše první kroky pravděpodobně nejdříve povedou do banky, kde máte zřízený účet. Nechte si vytvořithypoteční nabídku právě pro Vás. Pro srovnání doporučujeme nechat si vytvořit také nabídky konkurenčních bank. Ne vždy je nabídka Vaší domovské banky ta nejvýhodnější.

3. HLEDEJTE NEJLEPŠÍ HYPOTÉKU

Nikdy nezapomínejte, že úroková sazba není vždy rozhodující. Pro některé účely (např. výstavbu domu) je mnohem důležitější např. způsob prokazování proinvestovaných prostředků do stavby (tedy např. nutnost dokládat faktury).

4. POZOR NA SKRYTÉ POPLATKY!

Reklama bank na hypotéky často zdůrazňuje výhodnost úrokové sazby. Klienti proto mají tendenci hypotéky vybírat právě podle tohoto parametru. Banky si však umí účtovat další skryté poplatky jako např. poplatek za vyřízení hypotéky, poplatek za vedení úvěrového účtu atd. Vedlejší poplatky však mají zásadní vliv na celkovou „cenu“ hypotéky. Vždy si zjistěte RPSN (roční procentní sazba nákladů – udává roční procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru) !

5. SEŽEŇTE POTŘEBNÉ PODKLADY K ŽÁDOSTI O ÚVĚR

Seznam dokumentů, potřebných k podání žádosti o hypotéku, se může v rámci různých hypotečních domů výrazně lišit. Vyplňte žádost o hypotéku, určete kolik let chcete splácet, jak dlouhá má být doba fixace úrokové sazby hypotéky. Všechny údaje vyplňte vše pečlivě a pravdivě! (banka si je může namátkově prověřit)

6. ÚVĚROVOU SMLOUVU PŘED PODPISEM ŘÁDNĚ PROSTUDUJTE

Hypoteční smlouvu před vlastním podpisem pečlivě prostudujte. Pokud něčemu, nebojte se zeptat. Před podpisem lze smlouvu ještě upravit, avšak po jejím podpisu už je smlouva závazná a za každou případnou změnu se musí platit (může jít klidně i 5 tisíc korun za změnu).

7. ČERPEJTE, SPLÁCEJTE, BYDLETE!

Banka zpravidla uvolňuje peníze až na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch banky. Peníze můžou jít buďto na účet třetí osoby, do notářské úschovy, na speciální účet u banky, případně přímo na účet prodávajícího (což ale z hlediska Vaší ochrany nedoporučujeme). Prodávající dostává peníze až ve chvíli, kdy je zápis nového majitele na katastru dokončen.

Při koupi nemovitosti si pohlídejte (nejlépe rovnou ve smlouvě), aby prodávající patřičnému finančnímu úřadu zaplatil daň z převodu nemovitosti. V případě, že prodávající daň nezaplatí, funguje jako ručitel kupující.

Po vyplacení peněz musíte v dohodnutém termínu začít hypotéku splácet. Pokud využíváte postupného čerpání např. na rekonstrukci, pamatujte, že dokud hypotéku nevyčerpáte platíte bance pouze úroky z vyčerpané částky. Nejzazší termín k vyčerpání úvěru je součástí úvěrové smlouvy.